SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési centrum

OM kód: 203048/023 | 2660 Balassagyarmat, Régimalom utca 2.

Intézmény logo

Nógrád Vármegyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Karrier

Összes karrierlehetőség

Oktató (angol nyelv) munkakör

Oktató (angol nyelv) munkakör betöltésére.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Nógrád Megyei SZC Szondi GyörgyTechnikum, Szakképző Iskola
Iskola címe 2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2. 
Honlap szondi-nmszc.hu
E-mail cím szondi@szondi-nmszc.hu, centrum@nmszc.hu

A meghirdetett állás

 

Jogviszony időtartama határozatlan idejű munkaviszony (-)
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő (40 óra/hét)
Munkavégzés helye

 Nógrád Megyei SZC Szondi GyörgyTechnikum, Szakképző Iskola

2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.

és a Szakképzési Centrum mindenkori hatályos alapító okirata szerinti összes telephelye

Feladat típusa Angol nyelv tantárgy oktatása, illetve egyéb pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint.
 

Munkabér:

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra vonatkozó rendelkezésein alapul.

Pályázati feltételek:

 • A pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. §-a, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 134. § (1), (2) és (3) bekezdésének megfelelően:
 • A szakmai oktatásban oktatott tantárgy oktatójának
 1. technikumban egyetemi szintű vagy mesterfokozatú,
 2. szakképző iskolában legalább főiskolai szintű, a közismereti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel kell rendelkeznie.
 • Az ágazati alapoktatásban és - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának
 1. technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,
 2. szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell
 • A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel való közléshez),
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
Betölthetőség időpontja A munkakör legkorábban 2023. 09.01. napjától tölthető be.
Jelentkezési határidő

2023.08.24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola.  igazgatója, Tanka Ágnes nyújt. Telefonszám: +36701977417

Jelentkezés módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola címére történő beküldésével (2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2..). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Oktató (angol nyelv)
 • Elektronikus úton a szondi@szondi-nmszc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

Dokumentumelemzés, személyes interjú. A Pályáztató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje

2023.08.28.

A pályázati kiírás közzétételének helye

 • Nógrád Megyei Szakképzési Centrum honlapja
 • Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum, Szakképző Iskola honlapja

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Partnereink

SZC logo

Nógrád Vármegyei Szakképzési centrum


Nógrád Vármegyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola

2660 Balassagyarmat, Régimalom utca 2.

Telefon: +3635501600

E-mail: szondi@szondi-nmszc.hu

OM azonosító: 203048/023


2024Nógrád Vármegyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola